HomeUpЗв'язокКарта сайтуПошук

 

 

Home
Up
Новини
Працівники

 

 

 

Охорона праці

Брєєва Лариса Володимирівна

технічний інспектор Ради тел. 235-60-59

Рік 2003, що минув, був складним та напруженим в усіх аспектах як для держави, так і для всього суспільства в цілому. Зокрема це відзначилося і на охороні праці, яка діяла в галузі охорони здоров'я міста Києва.

Однак цей рік був щедрий і на пам'ятні дати й події.

В 2003 році виповнилась 45-та річниця наглядових органів України. До них відносяться як державні, так і профспілкові органи, які представлені технічною інспекцією праці. Кожним із них внесено вагомий внесок у справу розробки і реалізації державної політики в галузі охорони праці, законодавчого і правового її забезпечення, створення сприятливих умов праці на виробництві, захисту життя і здоров'я людини.

В січні минулого року відзначено 10-ту річницю з дня утворення Державного комітету України з нагляду за охороною праці. Це саме та структура, з якою співпрацює технічна інспекція профспілки по різним напрямам діяльності.

В минулому році пріоритетними напрямами діяльності технічної інспекції профспілки працівників охорони здоров'я було:

·          обстеження умов праці на робочих місцях медичних працівників міста;

·          відстоювання на всіх рівнях влади прав та гарантій працюючих в шкідливих та небезпечних умовах;

·          надання консультацій та практичної допомоги профкомам, колективам та особам, які працюють на небезпечних ділянках;

·          проведення навчання та атестації серед профспілкового активу, фахівців з хорони праці та інших посадових осіб.

Техінспекцією профспілки спільно із спеціалістами Держнаглядохоронпраці, Головним управлінням охорони здоров'я, Комісією з охорони праці Міськпрофради в 2003 році було проведено 36 обстежень, перевірок на місцях умов праці та виконання законодавства з охорони праці і правил техніки безпеки.

При цьому виявлено 180 порушень, за результатами обстежень складено 18 актів та подань керівникам закладів охорони здоров'я.

На одному з підрозділів було припинено роботу через незадовільні умови праці.

Було проведено обстеження таких закладів охорони здоров'я:

·         Голосіївського району, зокрема Центральної районної поліклініки, поліклініки № 1, клінічної лікарні № 10 (гериатричний центр, шпиталь для учасників та інвалідів Великої вітчизняної війни);

·          міської онкологічної лікарні;

·          пологових будинків №№ 1, 4, 7;

·          міської дитячої клінічної лікарні № 1.

По закінченні обстежень було направлено подання керівникам закладів про порушення вимог охорони праці та пропозиції щодо поліпшення умов праці та надання пільг і компенсацій працюючим у несприятливих умовах.

За результатами перевірки було проведено засідання Президії ради профспілки, де засвідчено, що в жодній із перевірених установ не спрацьовує в повному обсязі система управління охороною праці (СУОП), метою якої є забезпечення здорових і безпечних умов праці.

На низькому рівні, формально проводяться інструктажі з охорони праці на робочих місцях. Майже в жодній установі охорони здоров'я не пройшов навчання та не атестований персонал, який експлуатує електромедобладнання і не має форму допуску з електробезпеки № 2.

Не краще складається справа і з технічним станом медобладнання, яке працює понад 15 років. Це - автоклави, обладнання оперблоків, рентгенапаратура, ліфти, обладнання пралень та харчоблоків.

На таких особливо небезпечних ділянках як ЦСВ закінчився термін гідравлічних іспитів автоклавів, повірки манометрів, не опломбовані запобіжні клапани (пологові будинки № 4, 7, КМКЛ N 7). Це несе пряму загрозу здоров'ю і життю працюючих.

В усіх без винятку установах охорони здоров'я з грубими порушеннями функціонують кисневі станції, зокрема в пологових будинках № 1, 4, 7.

Багаторічною проблемою є незадовільний стан припливновиточної вентиляції на шкідливих ділянках роботи: або вона працює неефективно, або зовсім відсутня.

В квітні-травні 2003 року технічною інспекцією ради профспілки спільно із спеціалістом Головного управління охорони здоров'я було перевірено стоматологічну службу міста.

Перевіркою було охоплено:

Ø          міську стоматологічну поліклініку (головний лікар В.В.Гальченко).

Ø          стоматологічні відділення поліклінік: Голосіївського, Подільського, Солом'янського та Шевченківського районів міста.

В м. Києві діє розгалужена мережа стоматологічних поліклінік та відділень. Біля 80% з них - бюджетного фінансування, інші – госпрозрахункові та приватні.

В основному в стоматологічних закладах створені умови безпечної праці та дотримаються норм з охорони праці.

Однак, незадовільно складаються справи з охорони праці в міській стоматологічній поліклініці (головний лікар В.В. Гальченко).

Не спрацьовує система Управління охороною праці, не вирішено організаційні та технічні питання, зокрема відсутні інструкції з охорони праці на робочих місцях, не всі посадові особи мають інструкції, які регулюють їх функціональні обов'язки.

Перевіркою було засвідчено багато недоліків у зубопротезному відділені поліклініки № 1 Голосіївського району. Умови праці у відділені не відповідають нормативам з охорони праці, санітарно-гігієнічний стан приміщення вкрай незадовільний, за результатами перевірки роботу зубопротезного відділення призупинено. На завідуючого накладено штраф.

Взагалі перевірка стоматологічної служби міста засвідчила низький рівень її матеріально - технічної бази. 60—80% стоматологічного обладнання потребує заміни. Стерилізатори та сухожарові шафи мають фізичне зношення більше 10 років.

Нагальною проблемою є відсутність автотранспорту для виїзних ортопедичних бригад по обслуговуванню хворих, прикутих до ліжка.

Рішенням Президії ради профспілки було запропоновано Головному управлінню охорони здоров'я винайти кошти на проведення капітальних та поточних ремонтів стоматологічних поліклінік та відділень, що цього нагально потребують, та для заміни застарілого обладнання.

Головам профкомів слід підсилити громадський контроль за дотриманням законодавчо-нормативних актів з охорони праці та виконанням адміністрацією зобов'язань в колективних договорах по забезпеченню нешкідливих та здорових умов праці.

Щодо соціального захисту, надання пільг та компенсацій працюючим в охороні здоров'я в небезпечних та шкідливих умовах

Нагальною проблемою стало проведення атестації робочих міст за умовами праці в лікувальних закладах міста, що передує виходу на пенсію на пільгових умовах згідно зі СПИСКАМИ № 1 та № 2.

По-перше: не всі установи спроможні сплатити міській СЕС за дослідження умов праці на робочих місцях в рентген відділеннях та кабінетах, де повинна надаватися пільгова пенсія лікарям та рентген лаборантам згідно зі СПИСКОМ №1.

По-друге: склалася така ситуація, що в м. Києві відсутня Державна експертиза з умов праці, яка б займалася координацією справи з атестації робочих місць. Тому в районних пенсійних Фондах накопичилися справи щодо надання пільгових пенсій працюючим в шкідливих та небезпечних умовах.

Несприятливі обставини склалися в колективі інфекційно-акушерського відділення пологового будинку № 4, який обслуговує асоціальний контингент - породіль, заражених гепатитом, ВІЧ-інфекцією, венерологічними інфекціями та ін.

В 2003 році зменшилася захворюваність на вірусний гепатит серед медиків завдяки 100-відсотковому щепленню від гепатиту працівників, віднесених до групи ризику. Зафіксовано 12 випадків вірусного гепатиту „В” і 1 випадок гепатиту „С” (у 2002 році – 22 випадки).

Відпустка цих медпрацівників прирівняна до звичайних інфекційних відділень.

Тому є випадки звільнення з установ висококваліфікованих медсестер.

В зв'язку з цим міська рада профспілки разом з ГУОЗ та МЗ звернулася в МОЗ України і Мінпраці та соціальної політики розглянути це соціальне питання та вирішити його позитивно.

Треба зазначити, що пологові будинки міста знаходяться під пильною увагою міської ради працівників охорони здоров'я.

Неодноразово питання "Про дотримання охорони та безпеки праці в пологових будинках місця Києва" заслуховувалися на президії ради з прийняттям необхідних рішень.

В ході перевірок були проаналізовані колективні договори, які укладаються в закладах охорони здоров'я.

Як правило, такі договори укладаються в усіх медичних установах міста.

Але деякі з них потребують доопрацювання як в частині розділу "Охорона праці", так і в оформленні та реєстрації в місцевих органах Державної влади.

Тому головам профкомів та адміністрації необхідно творчо та зважено підходити до укладення колективних договорів на наступні роки.

Важливою проблемою для профспілки є робота працівників в інфекційних закладах та відділеннях медичних установ міста, що відносяться до шкідливих та небезпечних умов.

Наприкінці 2003 року техінспекцією були обстежені інфекційні відділення міської центральної клінічної лікарні (головний лікар Дубинська Л.М.), інфекційне відділення МКЛ № 4 (головний лікар Чегусов В.В.), відділення лікування гепатиту для наркозалежних осіб МКЛ № 5 (головний лікар Юрченко О.В.).

Звичайно захворювання інфекційними хворобами для кожної людини - це лихо. Але ж вдвічі - це лихо для тих людей, які свідомо йдуть на ризик зараження небезпечними інфекційними хворобами, рятуючи своїх пацієнтів.

Можна з упевненістю стверджувати: зараження медпрацівників, які обслуговують хворих на інфекційні хвороби, знаходяться у прямій залежності від умов праці та соціальної захищеності медпрацівників, які всі свої зусилля віддають процесу відновлення здоров'я та життя громадян столиці.

За останні 10 років на гепатит „В” і „С” захворіло більше ніж 350 медиків, левова частка з них – це професійне зараження. На туберкульоз за останні 5 років захворіло 70 медиків.

Багаточисельні перевірки спеціалістами ради профспілки разом з Державною інспекцією з охорони праці, зокрема Центру боротьби зі СНІДом його матеріально-технічного стану, довели: склад приміщень Центру, що надає висококваліфіковану амбулаторну, стаціонарну, діагностичну та консультативно-профілактичну допомогу ВІЛ-інфікованим дітям, вагітним, хворим на СНІД мешканцям м. Києва та інших регіонів України у порядку, встановленому ГУОЗ та МЗ м. Києва, не відповідає нормам БН і ПУ. В плані капітального будівництва ГУОЗ - завершення на початку 2004 року нового приміщення для Центру боротьби зі СНІДом.

Практика ж роботи свідчить, що більшість установ охорони здоров'я та й самі медичні працівники не готові до цивілізованого розв'язання психологічного аспекту взаємовідносин "лікар - ВІЛ - інфікований хворий" та забезпечення належного захисту медпрацівників при виконанні ними свого професійного обов'язку.

Як наслідок, не одинокі випадки відмови медперсоналу від надання медичної допомоги таким хворим, як це сталося в лікарні швидкої медичної допомоги, посилаючись на відсутність спеціальних засобів захисту.

Не кращі й результати повторної перевірки протитуберкульозної служби міста.

В м. Києві діє розгалужена мережа протитуберкульозних закладів.

Київському центральному протитуберкульозному диспансеру підпорядковано 3 міжрайонні диспансери з загальною чисельністю працюючих 250 осіб.

Кожний міжрайонний диспансер обслуговує понад 500 тисяч населення. Серед хворих на туберкульоз - контингент з асоціальною поведінкою - це БОМЖі, наркомани, алкоголіки та інші.

Це є також обтяжливим моментом у праці тубслужби міста. Вона дуже напружена з важким нервово-емоційним навантаженням.

В жахливих умовах працюють медики тублікарні № 2, що розташована смт Мостище.

Медичні працівники стають заручниками своїх пацієнтів. Непоодинокі випадки посягань хворих на своїх рятівників.

Матеріально-технічна база всіх без винятку проти­туберкульозних закладів міста знаходиться у незадовільному стані (подекуди навіть - в критичному).

Немає мотивації до праці в цій службі і не просто до праці, а до "виснажливої праці".

Ще одна біда прийшла до нас: це хвороба з тяжким респіраторним синдромом (8АК5) - нетипова пневмонія, яка мала потенційну загрозу поширення в Україні.

Багато нормативних документів, розпоряджень та наказів було видано за короткий термін, починаючи з МОЗ, КМДА і закінчуючи наказами по районних СЕС та клінічних лікарнях.

Але дуже мало уваги в цих документах приділяється захисту медика, який першим наражається на ризик захворювання на таку небезпечну хворобу.

Профспілки ставлять питання перед міською владою щодо обов'язкового державного страхування медиків на випадок їх захворювання на гострий респіраторний синдром. І це треба робити негайно.

Технічною інспекцією галузевої профспілки було підготовлено виступ на Пленумі Міськпрофради, який відбувся 25.11.2003 року і був присвячений охороні праці трудівників столиці.

У Пленумі брали участь керівники галузевих проф­спілок, Держнаглядохоронпраці, Київської міської державної адміністрації, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

Міська Влада повинна більш уважно ставитися до медиків, які обслуговують інфекційних хворих, і своєчасно фінансувати всі заходи, налаштовані на нерозповсюдження будь-якої інфекції в нашій столиці.

Техінспектор профспілки медиків, як представник найчисельнішої профспілкової організації міста, що нараховує більше 95 тисяч членів профспілки, привітала учасників такого представницького зібрання і привернула їх увагу на ті проблеми, які виникають в кожній галузі.

По-перше: це фінансування охорони праці. Минув вже рік з дня прийняття нової редакції Закону України "Про охорону праці", а стаття 19 щодо фінансування цих заходів так і не запрацювала. Не побачили ми ні 0,5 % від суми реалізованої продукції для підприємств, ні 0,2 % від фонду оплати праці, які повинні бути передбачені в місцевому бюджеті для організацій, що утримуються за рахунок бюджету.

Федерація профспілок України за підтримкою членських організацій в липні 2003 року знову звернулася до Кабінету Міністрів з поданням про нагальну потребу визначити порядок дії вимог ст. 19 Закону і прийняти відповідний нормативно-правовий акт, який передбачив би впровадження механізму фінансування цільових заходів з безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також порядок обліку сум асигнувань та фактичних витрат на ці цілі.

По-друге: заявив про себе Фонд соцстраху від нещасних випадків на виробництві.

Вже біля 3-х років він діє і плідно працює по відшкодуванню шкоди потерпілим на виробництві.

Але ж одне з основних призначень Фонду - це профілактика виробничого травматизму. Тобто повинні надходити кошти на підприємства та установи для поліпшення умов праці та життєдіяльності працюючих.

І тому наша галузева профспілка наполегливо просить сприяння з боку Міськпрофради та Держадміністрації у вирішенні цього питання, тобто виконання чинного законодавства.

По-третє: Міськпрофрада об'єднує майже 1 млн членів профспілки в м. Києві, технічні інспектори галузей не відчувають ділової методичної допомоги з боку Міськпрофради. Тому що один головний інспектор не здатний фізично обслуговувати таку армію трудящих.

Потрібно створити в міськпрофраді дійсно потужний дійовий відділ з охорони праці, чим підніметься й престиж галузевих фахівців.

На Пленумі було звернено увагу і на суто галузеві питання, тому що медицина - це особлива галузь, а фінансується вона всього на 1/3 потреби - це жебрацька зарплата і харчування хворого. На такий важливий напрям роботи, як охорона праці, вже багато років не виділено ні копійки. І це при тому, що в Україні і, зокрема в м. Києві поширюються такі хвороби як СНІД, туберкульоз, гепатит - умови праці самих медиків погіршуються.

Більше 60 % фахівців і спеціалістів в галузі працюють в шкідливих та небезпечних умовах.

Крім спеціального медичного обладнання та апаратури в охороні здоров'я функціонує обладнання допоміжних підрозділів, які забезпечують життєдіяльність установ охорони здоров'я - це котельні, харчоблоки, пральні, кисневі станції, ліфтове господарство, обладнання яких зношено на 75-85 %.

ГУОЗ та МЗ було підраховано, що тільки для переоснащення парку рентгенапаратури столичній охороні здоров'я необхідно 500 млн. грн і на це знадобиться 10 років.

Технічний стан понад 40 % споруд (288 одиниць) - це тільки по практичній охороні здоров'я, потребує термінової реконструкції та проведення комплексних капітальних ремонтів.

Будівлі, в яких розміщено заклади охорони здоров'я і які побудовані понад 40 років тому, складають понад 20 %. Тобто ясно, що більшість споруд не відповідає вимогам БНіПу.

Лікувально-профілактичні заклади в м. Києві займають 516,0 га, територіями яких прокладено інженерні комунікації (водопроводні, теплові, каналізаційні, електричні) загальною довжиною понад 500 км.

Інженерні мережі порівняно з технічним станом споруд знаходяться ще в гіршому стані, що пов'язано з підняттям рівня ґрунтових вод за останні роки в цілому по м. Києву.

Міська влада переймається цими проблемами в охороні здоров'я. Київський міський Голова О.О.Омельченко видав Доручення від 27.05.2003 р. № 15890, на виконання якого ГУОЗ та МЗ за участю міської профспілки було означено проблеми і розроблено довгостроковий план на 2004-2011 роки по виведенню закладів практичної охорони здоров'я з кризової ситуації, що стосується питань матеріально-технічної бази та цільового виділення необхідних асигнувань в розмірі 1606 млн грн з боку Держадміністрації.

На зустрічі з профспілковим активом столиці в грудні 2003 року В.Г.Бідний, заступник Голови КМДА, зупинився на питаннях покращення умов праці. Не покинувши своєї лікарської практики хірурга, заступник мера кожен день стикається з бідами та нуждами простого медпрацівника і прислухається до голосу профспілкових лідерів, зокрема, тісно співпрацює з міською галузевою профспілкою.

Напрацьовані дуже дійові, конкретні програми, які профінансовані і діють в столиці: це "Турбота", "Здоров'я киян", "Боротьба зі СНІДом та ВІЛ-інфекцією", "Боротьба із захворюванням на туберкульоз"

За цими програмами, зокрема, ведеться реконструкція Центру крові на базі КМКЛ № 14, Центру боротьби зі СНІДом на базі КМКЛ № 5, який повинен відкритися в поточному році.

Напрацьований Протокол доручень щодо реконструкції тублікарні № 2 в смт Мостище.

В охороні здоров'я столиці вводяться нові технології діагностики та лікування. В 2003 році було виділено 40 млн грн на медичне обладнання та апаратуру - це рентгенівські апарати, автоклави, лабораторне обладнання, тощо.

В 2004 році планується виділити на обладнання тільки поліклінік - 48 млн грн та 62 млн грн на капітальне будівництво закладів охорони здоров'я. І це повинно покращити ті умови, в яких працюють наші медики.

Оновлюється оснащення таких стратегічно важливих установ: як Лікарні швидкої медичної допомоги, Центральної клінічної лікарні, Онкологічної лікарні, інших закладів.

Сповідуючи принципи соціального партнерства, кожного року міська профспілка укладає Угоду по найбільш важливим напрямам роботи з Головним управлінням охорони здоров'я та медичного забезпечення та Регіональну Угоду профспілок міста з Київською міською державною адміністрацією, де найважливішим є розділ з охорони праці.

Прооект такої Угоди підготовлений і на 2004 рік. Він несе в собі, зокрема, пропозиції підвищення зарплати медпрацівникам туберкульозних закладів, медпрацівникам станції і лікарні швидкої медичної допомоги на 50 % за напружену працю та роботу в стресових ситуаціях з великим психо-емоційним навантаженням.

26

Так, виснажлива робота бригад швидкої медичної допомоги пов'язана з постійним емоційним перевантаженням і ризиком зараження небезпечними хворобами. Де як не тут потрібні професіоналізм, терпіння, співчуття, швидкість реакції.

У м. Києві в усіх галузях народного господарства від виробничих травм всього загинуло 150 осіб, біля 1000 травмовано.

А згідно з останніми оцінками МОП, кожного року у світі внаслідок дії виробничих факторів (нещасних випадків і профзахворювань) помирає до 2 млн. осіб. Це страшна статистика!

Всього в 2003 році в закладах охорони здоров’я м. Києва сталося 26 випадків виробничого травматизму, в результаті яких постраждало 27 осіб (за 2002 рік – 16 випадків виробничого травматизму: постраждало 20 осіб).

Технічний інспектор Ради за зверненнями потерпілих у спірних питаннях приймав участь у повторному розслідуванні нещасних випадків виробничого характеру.

Інспектор Ради галузевої профспілки є членом постійної комісії Фонду соцстраху з прийому документів, які підтверджують право застрахованого або членів його сім'ї на страхові випадки, інші соціальні послуги внаслідок нещасного випадку на виробництві.

На базі Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я працює постійно діючий семінар з охорони праці для профспілкового активу і фахівців з охорони праці та інших посадових осіб.

В минулому році цільові семінари-навчання проводилися для спеціалістів науково-дослідних інститутів Академії медичних наук України, Комунального підприємства "Фармація", міської СЕС, установ практичної охорони здоров'я та медичних навчальних закладів.

Акція проводилася з метою привернути увагу суспільства, органів державної влади, громадських організацій та всіх працівників до проблем безпеки на виробництві, яка віднесена керівництвом нашої держави до категорії особливо суспільно значущих.

В рамках проведення всесвітнього дня охорони праці – 28 квітня 2003 року за підтримки Кабінету Міністрів та ініціативи Держнаглядохоронпраці в Києві з 21 квітня проводився тиждень сприяння культурі промислової безпеки.

За цей період інспекціями Держнаглядохоронпраці, міністерствами, відомствами разом з профспілками було проведено біля 1000 комплексних перевірок стану безпеки, гігієни праці та організації роботи з профілактики виробничого травматизму та профзахворюваності.

В м. Києві на базі міськпрофради було проведено семінар-нараду за участю Міської державної адміністрації, держінспекції з охорони праці, спілки роботодавців та профспілок. Технічна інспекція ради брала участь у цьому засіданні. Метою цього зібрання було налагодження більш конкретних форм співпраці спілки роботодавців, державної інспекції, об'єднань профспілок з місцевими органами виконавчої влади, від позиції яких значною мірою залежить безпека ведення робіт.

Було прийнято участь у семінарі по презентації проекту "Профілактика та боротьба з туберкульозом у м. Києві, Україна". Проект фінансується Європейським Союзом. Виконавець проекту -Консорціум у складі: КІМ СУ Королівська асоціація туберкульозу Нідерландів та КІТ Королівський тропічний інститут. (12.11.2003).

Приймалася участь в інформаційно-консультативному семінарі "Атестація робочих місць за умовами праці. Охорона праці на підприємстві", за участю керівних працівників та провідних спеціалістів Міністерства праці та соціальної політики України, Держнаглядохоронпраці, СЕС м. Києва, Інституту медицини праці АМНУ (9-10.12.2003р.)

Участь в усіх цих заходах приносить велику користь в роботі профспілки.

Надавалась велика практична допомога профкомам і колективам у вирішенні питань:

·          проведення атестації робочих місць за умовами праці;

·          розслідування нещасних випадків як виробничого, так і не­виробничого характеру та відшкодування шкоди потерпілим на виробництві;

·          опрацювання розділів з охорони та безпеки праці в

·          колективних договорах;

·          надання пільг і компенсацій працюючим в несприятливих умовах та інше.

На особистому прийомі технічного інспектора ради було прийнято близько 280 працівників галузі, розглянуто 18 письмових скарг та звернень.

Київська Міська Профспілка завжди стоїть на сторожі інтересів і соціального захисту кожного працюючого в галузі медицини.

Ми будемо вишукувати НОВІ Київська міська профспілка завжди шляхи та творчі підходи у стоїть на сторожі інтересів і вирішенні цих питань при взаємодії соціального захисту кожного з владою на всіх рівнях, працюючого в галузі медицини державними виконавчими органами із залученням кожного члена нашої профспілки до роздумів та дій.

Нещасні випадки, що сталися в закладах охорони здоров'я

міста Києва в 2003 році

№ /п

Заклали охорони здоров'я

К-ть випад­ків

К-ть потер­пілих

К-ть днів

1.

Дитяча поліклініка № 1 УОЗ Дарницької РДА

1

1

106

2.

Дитяча поліклініка № 2 УОЗ Дарницької РДА

1

1

87

3.

Дитяча поліклініка УОЗ Деснянської РДА

1

1

56

4.

Поліклініка № 5 УОЗ Шевченківської РДА

1

2

88

5.

Київська міська психоневрологічна лікарня № 1

1

1

91

6.

Київська міська психоневрологічна лікарня №

2

1

1

5

7.

Київська міська станція швидкої медичної допомоги

10

10

330

8.

Госпиталь інвалидів Великої Вітчизняної війни

   

148 (випадки вітдбулися у 2002 р.)

9.

Київський міський пологовий будинок № 6

1

1

104

10.

Київська міська клінічна лікарня № 1

1

1

ПО

11.

Київська міська клінічна лікарня № 3

1

1

54

12.

Київська міська дитяча інфекційна лікарня

2

2

45

13.

Київська міська дитяча клінічна лікарня № 7

1

1

25

14.

Київська міська курортна бальнеологічна лікарня

1

1

162

15.

ДП "Київмедавтотранс"

1

1

8

16.

Київський міський психоневрологічний диспансер № 5

1

1

6

17.

Санаторій "Салют"

1

1

45

 

2003 рік

26

27

1493

Всього:

     

2002 рік

16

20

 

Аналіз виробничих травм, що сталися в 2003 році (класифікація за видами подій)

Падіння

11

Напади на медпрацівників

7

Дорожньо-транспортні пригоди

5

Порушення правил дорожнього руху

1

Інші

2

Захворюваність медпрацівників на туберкульоз в 2003 році

Всього:

28 випадків

З них

 

- лікарів

5(3 бацилярних)

- старший медперсонал

16(6 бацилярних)

- молодший медперсонал

2

- інші

5(1 бацилярний)

в тому числі:

1. Лікар-інтерн туберкульозної служби Голосіївського району.

2. Медсестра підліткового кабінету Солом'янського району.

3. Лікар-лаборант КМКЛ № 18.

4. Водій інституту отоларингології

5. Медсестра КМКЛ № 3.

6. Лікар-терапевт Київської міської студентської поліклініки.

7. Акушерка міської туберкульозної лікарні № 1.

8. Лаборант КДЛ обласної лікарні.

9. Медсестра КМКЛ № 9.

10. Лаборант міської тублікарні № 1.

11. Медсестра ЦРП РУОЗ Дарницької РДА.

12. Медсестра УЗД ЦРП РУОЗ Голосіївської РДА.

13. Медсестра лікарні швидкої медичної допомоги.

14. Слюсар КМКЛ № 18.

15. Водій госпиталю ІВВВ.

16. Лікар обласної лікарні.

17. Хлоратор туберкульозної лікарні № 2.

18. Медсестра лікарні швидкої медичної допомоги.

19. Лікар КМКЛ № 10.

20. Медсестра КБНПУ Солом'янського району.

21. Інструктор ЛФК НЦРМ.

22. Молодша медсестра пологового будинку № 4.

23. Буфетниця інституту ендокринології.

24. Медсестра КМКЛ № 4.

25. Медсестра КМКЛ № 10.

26. Медсестра пологового будинку № 6.

27. Зубний технік МСЧ "Радіозаводу".

28. Молодша медсестра приймального відділення ЛШМД.

В 2003 році захворіло на вірусний гепатит 13 осіб, в тому числі:

гепатит "В" - 12 (6 - можливо професійне зараження), гепатит "С" - 1.

1. Медична сестра відділення гемодіалізу Центральної міської клінічної лікарні.

2. Медична сестра реанімаційного відділення.

3. Лікарі-хірурги Київської міської онкологічної лікарні (2 випадки).

4. Фельдшер-лаборант обласної лікарні.

 

HomeUpЗв'язокКарта сайтуПошук

Побажання та зауваження , щодо змісту та дизайну сторінки, надсилайте за адресою constantin@svitonline.com
Copyright © 2003 Київська Міська Рада Профспілки Працівників Охорони здоров'я