КиївЦНТЕІ приділяє велику увагу акумулюванню та подальшому використовуванню поточної інформації різного роду, яка щоденно надходить в Центр з різних інформаційних джерел.
В першу чергу це стосується формування власних інформаційних ресурсів, які стосуються певною мірою об'єктів інтелектуальної власності (ОІВ).

Так, в Центрі вже створені і знаходяться у режимі наповнення та дослідної експлуатації База Даних (БД) Технологій, БД наукових подій і заходів у галузі науки (БДНП) та БД Фахівців.

БД Технологій включає в себе пропозиції з нових технологій, винаходів ноу-хау та перспективних проектів, які можуть зацікавити виробничників, представників бізнес-структур та потенційних інвесторів як в Україні, так і за її межами.

В БД Фахівців накопичується інформація про науковців, винахідників, інженерів-розробників, які мають високу кваліфікацію та досвід роботи у різних галузях і здатні приймати участь у проектах, що виконуються на замовлення західних компаній.

В БДНП акумулюється оперативна інформація про найбільш визначні події і заходи у сфері науки, освіти, науково-виробничої та інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні та зарубіжжі, а також зосереджуються прийняті керівництвом держави законодавчі та юридично-нормативні акти з питань розвитку науки, освіти, науково-технологічної і інтелектуальної діяльності.

Використовуючи ці інформаційні ресурси КиївЦНТЕІ провадить експертне оцінювання ОІВ та їхній відбір за ступенем комерціалізації та економічної привабливості і допомагає авторам найперспективніших з них у просуванні на західні ринки.

 

Ви маєте можливість ознайомитися з переліком деяких актуальних технологій з БД Технологій:

Перелік технологій                  Перелік технологій(techno.txt)

За детальною інформацією звертайтеся за адресою:

03680, м.Київ, вул.Горького, 180, КиївЦНТЕІ

тел.: 38 (044) 269-43-73

E-mail: imex@cntei.kiev.ua