Стандартизаціята нормативні документи

Співробітники НІЦ ЛКСпостійно працюють над розробкоюстандартів, рекомендацій та іншихкерівних нормативних документів якв Україні так і в Міжнародномусоюзі електрозв'язку ITU (МСЕ). Починаючи з 1995 р. дваспівробітника НІЦ ЛКС, якпредставники від України,приймають участь в робочихзасіданнях 5, 6 та 15 комісій МСЕ, якіпроходять в м. Женева (Швейцарія). Вході роботи і обговоренняматеріалів роботи комісій наданоряд пропозицій, які були схваленіучасниками засідань і прийняті вроботу.

В 1995 р. НІЦ ЛКС разом зпідрозділом АТ&Т підготувавпропозиції щодо доповненьРекомендації G.653 МСЕ. При участіфахівців центру розроблено ряднових рекомендацій та вкладів МСЕ.

 

Перелікнормативних документів,розроблених та розроблюваних НІЦЛКС за станом на 1998 рік.