Національна Академія наук України

Академія медичних наук України

 

 

 

 

 

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС

З БІОЕТИКИ

з міжнародною участю

 

18-20 вересня 2001, Київ, Україна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2001

Співголови конгресу:

 

Президент Національної Академії наук України академік Б.Є.ПАТОН

 

Президент Академії медичних наук України

академік О.Ф.ВОЗІАНОВ

 

Проблеми біоетики дедалі більше турбують наукове співтовариство та людство в цілому. Вони особливо загострилися після впровадження новітніх медичних технологій, розшифрування геному людини, експериментів по клонуванню, розповсюдження генетично модифікованих організмів та використання їх для виготовлення харчових продуктів.

Світова наукова спільнота та міжнародні організації, такі як ЮНЕСКО, ВООЗ та інші надають великого значення цій проблемі. Про це свідчать зокрема діяльність Міжнародного комітету по біоетиці ЮНЕСКО, прийняття Радою Європи Конвенції про захист прав та гідності людини з огляду на застосування досягнень біології та медицини.

Виходячи з цього, Президії Національної Академії наук та Академії медичних наук України прийняли рішення про проведення Першого Національного конгресу з біоетики. Воно дістало широку підтримку університетів та науково-дослідних інститутів, медичних закладів та громадських організацій.

 

Організаційний комітет запрошує Вас взяти активну участь в роботі Конгресу, який відбудеться в м. Києві 18-20 вересня 2001 року.

 

 

 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Співголови Оргкомітету

Голова Комітету з питань біоетики НАН України академік Ю.І.Кундієв

 

Голова Комітету з питань біомедичної етики АМН України академік О.М.Лук”янова

Секретаріат

К.м.н. П.М.Вітте

К.б.н. П.Я.Смалько

К.б.н. М.О.Чащин

   

Члени Оргкомітету

К.б.н. С.М.Вєковшиніна

Академік Є.Г.Гончарук

В.К.Демченко

Академік Ю.П.Зозуля

Професор В.Л.Кулініченко

Професор В.Б.Максименко

Академік Є.М.Нейко

Член-кор. АМН А.М.Сердюк

Професор Л.М.Шинкаренко

Професор З.А.Шкіряк-Нижник

 

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Голова

Академік Ю.І.Кундієв

   

Вчений секретар

Д.м.н. Л.О.Добровольський

   

Члени Комітету

Професор І.Р.Бариляк

Професор М.Р.Гжегоцький

Д-р С.Ф.Глузман

Професор О.А.Грандо

Академік В.І.Грищенко

Академік В.М.Запорожан

Професор М.М.Кисельов

Академік Г.Х.Мацука

Член-кор. АМН В.А.Міхньов

Академік Л.А.Пиріг

Академік О.О.Созінов

Член-кор. АМН О.В.Стефанов

Професор Т.Ю.Щогольова

 

Мета Конгресу:

Залучити до обговорення ключових проблем біоетики в Україні провідних вчених та фахівців в галузі біології та медицини, філософії та права, представників різних релігійних конфесій, а також громадських організацій.

Конгрес буде сприяти створенню відповідної правової бази, подальшому розвитку досліджень біоетичних проблем, впровадженню в широку практику принципів біоетики, поширенню викладання біоетики в учбових закладах, створенню відкритості діяльності наукових та медичних закладів, захисту прав та гідності людини з огляду на застосування сучасних досягнень біології та медицини.

Основні теми Конгресу:

Структура Конгресу:

Наукова програма буде включати лекції по ключовим темам, доповіді на пленарних та секційних засіданнях, дискусії на симпозіумах та робочих групах, семінари, стендові доповіді. Пропозиції навчальних семінарів перед Конгресом або після нього, а також виставок будуть розглянуті.

Організаційний внесок:

Для учасників 300 грн.

Для молодих науковців та студентів 150 грн.

перераховується в Управління Державного казначейства, код 24262621, розрахунковий рахунок 35302304102, МФО 321024 в Головному управлінні НБУ по м. Києву та області – Інститут медицини праці на реєстраційний рахунок 0402012300811/1, код 22946309 – для проведення Конгресу згідно з представницькою угодою КЕКР 1139; або сплачується готівкою при реєстрації.

 

Мови Конгресу:

Офіційними мовами Конгресу будуть українська, російська та англійська.

Місце проведення Конгресу:

Конгрес відбудеться в м. Києві 18-20 вересня 2001 року.

Вказівки щодо підготовки тез:

Тези повинні бути надані на електронному носії (дискеті) або надіслані електронною поштою на адресу E-mail: yik@nanu.kiev.ua.

Об”єм тез – одна сторінка, через один інтервал. Шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14. Верхнє поле – 3,5 см, праве – 2,5 см, ліве – 2,5 см, нижнє – 1,5 см.

Назва тез пишеться великими літерами. Потім через інтервал пишуть прописними літерами - ініціали та прізвища авторів, вказують назву установи, місто, країну.

Після цього через два інтервали розташовують текст тез.

До дискети необхідно додати тези на паперовому носії у трьох примірниках за підписом авторів та з супроводжувальним листом установи.

Терміни та адреса подання тез:

Граничний термін подання заявки на участь – 15 квітня 2001 року.

Граничний термін подання тез – 15 травня 2001 року.

Тези надсилаються за адресою:

Д.м.н. Л.О.Добровольському

Інститут медицини праці

Вул. Саксаганського, 75

01033, Київ,

Україна

Тел.: (044) 220-61-06; 220-80-30

Факс: (044) 220-66-77

E-mail: yik@nanu.kiev.ua